© Copyright
Kopparbol

Verksamhet

Målgrupp:

Män och kvinnor. NPF-diagnoser, t.ex Autism, aspergers syndrom, ADHD/DAMP, tourette Borderline, dubbeldiagnos, psykiskt funktionshindrade, lättare retardation eller kombinationer. Även LRV, LPT och SoL-fall. Särskilt vårdkrävande med behov av tillsyn dygnet runt.

Behandlingsinnehåll:

Kognitiv beteendeterapi (KBT). Individuellt anpassad behandling efter varje gästs behov. Önskemål och behov tillgodoses så långt det är möjligt. Stärka den boendes självkänsla och självförtroende. Schemalagd och strukturerad tillvaro. Meningsfull vardag och en bra fritid med olika intressen, för ett eventuellt eget boende/gruppboende som senare mål. Djur- och naturinriktat. ADL-träningen består av sysslor som man skall ha med sig vid ett senare boende såsom: städning, tvätt, matlagning, bakning, egenhygien, och ev egna intressen. Samtliga måltider lagas och ätes av boende ihop med personal. Terapeutsamtal var 14:e dag med psykolog. Kontinuerlig läkarkontakt med psykiatriker som även har ansvar för medicineringen. Kontaktmannaskap och personal dygnet runt.

Boende:

Eget möblerbart rum i ett kollektivt boende.

Upptagningsområde:

Hela landet, men mestadels inom en radie av 30 mil.

Inskrivningsförfarande:

Intagning efter överenskommelse mellan Kopparbol och den placeringsansvariga hos köparen av vårdplatser.

Övriga upplysningar:

Personalhandledning var 14:e dag. Kontinuerlig utbildning av personal inom psykiatri, neuropsykiatriska störningar, affektiva störningar, personlighetsstörningar och begåvningshandikapp. Psykolog/Samtalsterapeut som har boendesamtal och personalhandledning/utbidning. Psykiatriker/Läkare som har hand om de boendes status och ev medicinering. Kontaktmannaskap med 2 personal/boende. Ssk med högskoleutbildning inom LSS. Lantligt belägget hvb-hem med främst inriktning mot personer med lättare utvecklingsstörning. Personer som har vistats på gruppboenden men inte fungerat, eller personer som har beviljat boende på gruppboende, men som inte kan i nuläget. Även personer som har LPT/LRV, men som inte kan tillgodogöra sig ytterligare vård på låst avdelning.
Behandlingshem
Kopparbols behandlingshem Org nr: 556569-4709
Kopparbols behandlingshem Org nr: 556569-4709 Uppdaterad 2021-12-16
Kopparbol

Verksamhet

Målgrupp:

Män och kvinnor. NPF-diagnoser, t.ex Autism, aspergers syndrom, ADHD/DAMP, tourette Borderline, dubbeldiagnos, psykiskt funktionshindrade, lättare retardation eller kombinationer. Även LRV, LPT och SoL-fall. Särskilt vårdkrävande med behov av tillsyn dygnet runt.

Behandlingsinnehåll:

Kognitiv beteendeterapi (KBT). Individuellt anpassad behandling efter varje gästs behov. Önskemål och behov tillgodoses så långt det är möjligt. Stärka den boendes självkänsla och självförtroende. Schemalagd och strukturerad tillvaro. Meningsfull vardag och en bra fritid med olika intressen, för ett eventuellt eget boende/gruppboende som senare mål. Djur- och naturinriktat. ADL-träningen består av sysslor som man skall ha med sig vid ett senare boende såsom: städning, tvätt, matlagning, bakning, egenhygien, och ev egna intressen. Samtliga måltider lagas och ätes av boende ihop med personal. Terapeutsamtal var 14:e dag med psykolog. Kontinuerlig läkarkontakt med psykiatriker som även har ansvar för medicineringen. Kontaktmannaskap och personal dygnet runt.

Boende:

Eget möblerbart rum i ett kollektivt boende.

Upptagningsområde:

Hela landet, men mestadels inom en radie av 30 mil.

Inskrivningsförfarande:

Intagning efter överenskommelse mellan Kopparbol och den placeringsansvariga hos köparen av vårdplatser.

Övriga upplysningar:

Personalhandledning var 14:e dag. Kontinuerlig utbildning av personal inom psykiatri, neuropsykiatriska störningar, affektiva störningar, personlighetsstörningar och begåvningshandikapp. Psykolog/Samtalsterapeut som har boendesamtal och personalhandledning/utbidning. Psykiatriker/Läkare som har hand om de boendes status och ev medicinering. Kontaktmannaskap med 2 personal/boende. Ssk med högskoleutbildning inom LSS. Lantligt belägget hvb-hem med främst inriktning mot personer med lättare utvecklingsstörning. Personer som har vistats på gruppboenden men inte fungerat, eller personer som har beviljat boende på gruppboende, men som inte kan i nuläget. Även personer som har LPT/LRV, men som inte kan tillgodogöra sig ytterligare vård på låst avdelning.
Behandlingshem